CEO Column


"I like the dreams of the future even better than the history of the past" Thomas Jefferson


20 december 2018


Beste collega’s,


Met de eerste sneeuw in Nederland van afgelopen zondag, is de winter niet alleen meteorologisch begonnen maar ook gevoelsmatig. Net als vorige jaren is de laatste column van het jaar een terug- en vooruitblik. In lijn met mijn webcast van afgelopen dinsdag.


Waar we in 2016 en 2017 met elkaar als het ware het dak hebben gerepareerd, hebben we in 2018 ons fundament verder verstevigd. KLM kan weer tegen een stootje! En dat moet ook, we moeten immers met elkaar zorgen dat KLM er ook weer stevig voor staat wanneer het weer slechter mocht gaan. Kijkend naar de KLM-film “2018 A memorable year” zie je hoe we dit met elkaar het afgelopen jaar hebben gedaan. Echt leuk!

Waardering

Het KLM-resultaat bereiken we met elkaar en de KLM brand & het KLM imago zijn we allemaal zelf! Bij deze mooie prestaties van KLM in 2018 past dus allereerst een groot compliment en dank voor de inzet aan alle KLM collega’s. In de operatie, aan boord, op buitenstations, in de verschillende divisies en bedrijfsonderdelen, op het hoofdkantoor, echt overal in ons bedrijf wordt hard gewerkt voor onze klanten bij Passage, Cargo, E&M en Transavia.

Onze KLM ‘journey’ afgelopen jaren

In de tweede helft van 2014 hebben we onze nieuwe ambitie geformuleerd en zijn we onze ‘journey’ gestart op weg naar een KLM die weer ‘fit en gezond’ is op haar 100e verjaardag. In 2015 lag de nadruk op Strategie, Purpose (“Moving Your World”) en het KLM Kompas. Vanaf 2016 hebben we echt vaart kunnen maken met de uitvoering van alle plannen en kwamen de eerste resultaten.

In 2017 konden we doorpakken, hebben we vrijwel alle doelstellingen van het Flight Plan gehaald en daarnaast een aantal records neergezet. Ons record bedrijfsresultaat heeft zich vertaald in een mooie winstdeling over 2017, die in april 2018 uitgekeerd is. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we met de invoering van de High Performance Organisatie (HPO), de complexe cao-discussies, pensioenaanpassingen en ontzettend veel veranderingen het ook “niet voor niks gekregen hebben” met elkaar.

KLM buiten Nederland

Dat “het niet voor niks gekregen hebben”, geldt overigens niet alleen voor de veranderingen in Nederland. Afgelopen week was ik voor mijn laatste vestigingsbezoek dit jaar in Milaan. Na alle aanpassingen van de lokale organisatie, woonde ik nu de feestelijke opening van ons nieuwe AFKL-kantoor bij. Geweldig om de spirit te zien van ons AFKL-team, samen met de partners van Delta.


Squadra AFKL Italia, avete fatto un buon lavoro. In bocca al lupo!


Deze mooie spirit zag ik ook eerder in de maand bij de AFKL-teams in Montréal en Johannesburg. Vaak relatief kleine teams op stations en luchthavens, maar vol met passie, energie en commitment “to sell and serve” onze AF- en KLM-vluchten. “They did a great job too”!

2018

2018 was vooral het doorzetten van de lijn van 2017, het stap voor stap meer “winnen” in de context van “veranderen, meedoen, winnen”.


· Onze klantwaardering is gestegen (van januari tot november nu op een gemiddelde NPS van 42 tegen 41 vorig jaar. Oktober bereikte een record van 45).

· Onze passagiersaantallen zijn wederom hoger (34 mln. KLM + 9 mln. Transavia = 43 mln.).

· We vernieuwden onze vloot met 7 Embraers en 3 Boeing 787’s.

· Onze investeringen waren met 1,3 miljard euro (3 miljoen per dag) de hoogste ooit.

· Onze netto-schuld hebben we wederom verlaagd.

· Onze operatie draaide aanzienlijk beter dan vorig jaar (punctualiteit omhoog).

· Onze innovatie op het gebied van digitalisering, productvernieuwing en duurzaamheid versnelt.

· Onze interne samenwerking tussen divisies en uitwisselingsideeën gaan door.

· Onze EPS (Employee Promotor Score) is geïntroduceerd voor KLM’ers.

· Onze focus op veiligheid met de nieuwe ISSO organisatie en succesvolle IOSA-audit blijft.

· Onze partnerships, zowel airline als non-airline, hebben we verder uitgebreid.


Al deze prestaties hebben bijgedragen aan een meer wendbare en vooral robuustere KLM.


Samen in AFKL

Voor de collega’s bij Air France was het jaar moeilijk. De stakingen in de eerste helft van 2018 hebben niet alleen financiële schade opgeleverd maar zijn ook moeilijk geweest voor de interne solidariteit. In mijn column van mei heb ik hier het nodige over geschreven.


Inmiddels is Ben Smith, na het terugtreden van Jean-Marc Janaillac in mei, vanaf medio september onze nieuwe AFKL CEO. Ben heeft heel snel de eerste (salaris) afspraken gemaakt met de Franse vakbonden en daarmee de nodige rust hersteld. Vorige week is ook Anne Rigail begonnen als nieuwe CEO voor Air France. Ik feliciteer Anne van harte met haar benoeming en wens haar vanzelfsprekend veel succes. Ik zie uit naar onze samenwerking. Met het nieuwe team en de goede start die Ben Smith met de bonden gemaakt heeft, kunnen we met elkaar weer gaan bouwen aan de toekomst van onze AFKL-groep. Dat is belangrijk voor iedereen, daar heb ik alle vertrouwen in en draag daar graag aan bij.


Uitdagingen en kansen

2018 was ook het jaar waarin het plafond op Schiphol (500.000 bewegingen) ons voor het eerst parten gespeeld heeft. Onze groei was net onder 3% in vliegbewegingen en 3,5% in stoelen. Graag had ik nog iets meer gegroeid. Voor 2019 zal onze groei in bewegingen nog wat lager uitpakken omdat er dan eigenlijk helemaal geen ruimte voor groei meer is op het overvolle Schiphol.


Momenteel zitten we middenin de discussie met een veelheid aan partijen. Gematigde groei na 2020 is van groot belang voor KLM. Dat is dan ook onze insteek in deze discussie: overigens niet als doel op zich, maar juist als middel om te kunnen blijven meespelen op het wereldtoneel.


Hierbij is duurzaamheid (CSR) van toenemend belang. Duurzaamheid staat bij KLM al jaren heel hoog in het vaandel. Al 14 jaar op rij staan we in de top (nr. 1 of 2) van de Dow Jones Sustainability Index. En dat zijn niet alleen mooie woorden en initiatieven, maar ook concrete resultaten: tussen 2011 en 2017 hebben we de uitstoot in CO2 per passagier met 16% weten te verminderen. Onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid blijft een van de speerpunten ook naar voren toe.


2019 plannen

Op 20 februari publiceren we onze financiële resultaten over 2018. Nu het dak gerepareerd is en het fundament verstevigd, kunnen we ons in 2019 richten op het verder uitbouwen van de KLM. In de webcast heb ik al een aantal zaken benoemd. Begin januari kom ik met een column over onze plannen, doelstellingen en ambities voor 2019.


Op naar onze 100e verjaardag

Op 7 oktober 2019 is het zover….KLM wordt 100 jaar. Wij zijn de éérste luchtvaartmaatschappij, opererend onder de oorspronkelijke naam, die deze mijlpaal haalt. Echt ontzettend bijzonder en speciaal, zelfs bij doorgaans nuchtere Nederlanders roept dit sterke gevoelens van trots en verbondenheid op. En net als alle KLM’ers, deel ik die trots.


De droom van Plesman, “the ocean of the air unites us all” door middel van “pionieren en doen” is na 100 jaar nog steeds springlevend. Dat is de ongelooflijke sterke en verbindende kracht van KLM. Maar het gaat verder dan alleen trots bij KLM’ers, in actieve dienst en gepensioneerden. De rol van KLM in en voor Nederland roept dat ook op. KLM verbindt Nederland met de wereld en de wereld met Nederland. Daarom zullen we onze verjaardag niet alleen vieren met de KLM-familie maar ook verbreden naar de omgeving, partners en de (AF)KL-collega’s op de buitenstations.


We zullen dit niet alleen doen door terug te kijken, maar vooral juist door vooruit te kijken. Samen bouwen we voort op al het moois dat de generaties voor ons opgebouwd hebben, om zo op onze beurt weer bij te dragen aan de toekomst van onze toekomstige generaties.


We moeten door! Vandaar: “I like the dreams of the future even better than the history of the past”.


Fijne feestdagen en een gezond en veilig 2019

Ik sluit deze column af met iedereen heel fijne kerstdagen toe te wensen. De collega’s die moeten werken op deze dagen wens ik een goede vlucht of dienst. Zelf blijf ik thuis. Na de vele reizen en het intensieve jaar, is met het gezin thuis tijd doorbrengen voor mij de manier om de accu weer op te laden.


Voor 2019 alle goeds en gezondheid voor alle collega’s. En voor ons prachtige bedrijf wens ik niet alleen een “fit & gezond jaar op weg naar de 100”, maar vooral ook een veilig 2019.


Een veilige operatie, tevreden klanten, gemotiveerde & gekwalificeerde collega’s: dat maakt ons tot wie we zijn!


Tot in 2019!