CEO Column


"Energy and persistence conquer all things" - Benjamin Franklin

5 september 2018


Beste collega's


Ik schreef mijn vorige column op 1 augustus rondom onze financiële halfjaarcijfers. Goede cijfers voor KLM, die iedereen veel energie geven om de tweede helft van het jaar ook goed te presteren. Inmiddels hebben we de vervoerscijfers van juli gepubliceerd en maken we aanstaande maandag 10 september de vervoerscijfers van augustus bekend. KLM heeft in het eerste halfjaar, vergeleken met andere netwerkcarriers, de hoogste passage-bezettingsgraad gehaald. Een mooie prestatie.

Noodzaak tot groei

Met het bereiken van de grens op Schiphol qua vliegtuigbewegingen kan KLM echter nauwelijks meer groeien. Dit onderwerp, tezamen met de vliegtaks, is een van mijn topprioriteiten voor de gesprekken in Den Haag. Verdere - en veilige - groei van KLM op Schiphol is van cruciaal belang om onze positie op het wereldtoneel te behouden én om onze belangrijke rol voor Nederland op het gebied van bereikbaarheid, economie en werkgelegenheid succesvol te blijven vervullen. Ontzettend belangrijk voor ons allemaal!

Principeakkoord VNV

Afgelopen maandag hebben KLM en de VNV (Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers), na een zeer intensief traject, een hernieuwd akkoord bereikt over een nieuwe vlieger-cao. De ingeroepen bemiddeling heeft beide partijen geholpen meer wederzijds begrip te krijgen om zo uiteindelijk tot elkaar te komen. Graag uit ik mijn waardering voor de onderhandelingsdelegaties van de VNV en KLM die hierin afgelopen weken en maanden met elkaar zijn blijven zoeken naar oplossingen.

De afspraken uit het eerdere principeakkoord van 1 mei jl., dat niet werd gesteund door de ledenraad van de VNV, staan overeind. Er circuleren inmiddels in de Franse pers percentages van ruim 13% loonsverhoging. Dit klopt niet! Ten aanzien van de salarisparagraaf is er niets veranderd ten opzichte van de eerdere afspraken met de VNV in mei van 4% voor de nieuwe CAO periode tot midden 2019. Daarnaast is verdere uitwerking gegeven aan de ingangsdatum van de werkdrukverlichting (voor vliegers), waarvan de financiële impact moeilijk te bepalen is. Ook zijn er afspraken gemaakt over een nieuwe ICA-verzoekenregeling (voor vliegers) en flexibiliteit (voor KLM).


Ik ben blij dat er wederom een akkoord is en vertrouw erop dat het nu snel door de ledenraad geratificeerd wordt. Daarna kunnen we ons met volle energie weer richten op de uitdagingen om ons heen.

CEO AF-KL Group

Op 16 augustus heeft de AF-KL board bekend gemaakt Ben Smith te kiezen en aan te stellen als de nieuwe CEO van de AF-KL Group. Ik feliciteer Ben Smith van harte en wens hem vanzelfsprekend veel succes. Het is goed voor de groep dat er, na het vertrek van Jean-Marc Janaillac in mei, nu duidelijkheid is over de nieuwe AF-KL CEO. Ik zie vol vertrouwen uit naar onze samenwerking en hoop dat het hem zal lukken een oplossing voor het slepende cao-conflict bij Air France te vinden. De komende weken begint Ben daadwerkelijk bij AF-KL en zal hij ook aan KLM een bezoek brengen.

Digitalisering

Afgelopen vrijdag was ik bij de collega’s van vliegtuigbelading op de D-pier. Ik liep daar mee over het platform en zag de nieuwe Appron tool ‘live’ in actie. In dit systeem komt alle informatie rondom de belading en het afhandelingsproces bij elkaar. Het is een tool, die met behulp van experts in de Digitale Studio van KLM, ontwikkeld is door de mensen van de werkvloer zelf en in samenwerking met verschillende KLM-disciplines. Wat mij betreft ‘inspirerend bewijs’ dat we met elkaar en met de kennis die we in huis hebben geweldige dingen kunnen maken. Ik weet uit mijn eigen tijd bij vliegtuigbelading wat een geweldige stap vooruit dit is.

'Incredible India'

Met bovenstaande slogan heeft de Indiase overheid het land een aantal jaren als toeristische bestemming aangeprezen. En dat deze slogan ook voor de luchtvaart geldt, merkte ik afgelopen dagen tijdens mijn bezoek aan India. Ik ben deze dagen in India voor een viertal activiteiten:


1. Gesprekken met onze partner Jet Airways (9W). Sinds de verhuizing van hun operatie van Brussel naar Amsterdam, heeft onze samenwerking echt vleugels gekregen. Elke dag stappen zo’n 350 passagiers van Jet Airways vluchten uit Delhi, Mumbai en Bangalore over op het netwerk van KLM en Delta in Amsterdam. Tegelijk kon KLM in oktober 2017 ook weer de eigen vluchten, na 20 jaar afwezigheid, op Mumbai hervatten.


2. Gisteren nam ik deel aan de IATA-conferentie over de Indiase luchtvaart. De 50 maanden onafgebroken ‘double digit growth’ – ofwel enorme groei - van de Indiase markt, geeft kansen maar zorgt ook voor druk op de gehele infrastructuur. Daarnaast is de financiële situatie voor veel Indiase maatschappijen, ondanks de hoge groei van de markt, toch uitdagend door onder andere de hogere olieprijzen. In een conferentie georganiseerd door IATA en de Indiase autoriteiten is hier met veel verschillende partijen uit de industrie over gesproken.

vervolg - Incredible India

3. Voorafgaand aan de conferentie, bracht ik een bezoek aan ons AF-KL team op het kantoor in Delhi. Met 65 vluchten per week van AF-KL-9W op Amsterdam en Parijs in het winterseizoen, hebben we een indrukwekkende luchtbrug gebouwd tussen het Indiase- en Europese continent. Het was erg inspirerend om te zien en horen wat het AF-KL team doet en onderneemt in de Indiase markt. Elke keer weer als ik bij een van de vestigingen ben, krijg ik energie van de spirit en de onderlinge samenwerking. De verwachting is dat India in 2026 de derde grootste markt ter wereld zal zijn en dat tegen 2037, 520 miljoen mensen naar, vanaf en binnen India zullen reizen. Dit is een verdriedubbeling van de passagiersaantallen ten opzichte van nu en onderstreept het belang voor AF-KL van deze markt en de samenwerking met Jet Airways

4. Ik sloot mijn tijd in India vandaag af met een bezoek aan TCS, ofwel Tata Consultancy Services, in Chennai. Een indrukwekkend bedrijf (20 miljard euro aan omzet en 400.000 werknemers) waarmee wij al 25 jaar een geweldige samenwerking hebben. Zij helpen ons bij de digitalisering van een veelheid aan IT-oplossingen (zoals mobile apps, booking tools, de KLM website, et cetera). TCS investeert daarnaast veel in nieuwe technologieën zoals Blockchain, Virtual Reality, Internet of Things en Artifical Intelligence. Door onze eigen Digital Studio te koppelen aan TCS, kunnen de teams in India en Amsterdam nog effectiever gaan samenwerken aan het integreren van deze moderne technologieën om zo onze leidende positie op dit vlak vast te houden.


Na twee heel intensieve dagen, stap ik nu aan boord op weg terug naar huis.


Het was kortom, ‘incredible, maar vooral energizing India’!

Tot slot

Er zit zo ontzettend veel energie en passie overál in onze organisatie. Dit is zichtbaar in alle initiatieven die dagelijks door collega’s zelf, zowel in Nederland als op de buitenstations, worden aangedragen en vaak afdelings-overschrijdend zijn. Ik ben niet alleen heel trots op álle KLM’ers maar het geeft mijzelf ook enorm veel energie. Energie om door te gaan op het door ons ingeslagen pad!


Graag tot de volgende keer,