CEO Column


"Every person is a new door to a different world" - unknown


5 oktober 2018


Beste collega’s,


Diversiteit betekent verscheidenheid. Een overkoepelend begrip voor alle mogelijke verschillen tussen mensen: op het vlak van sekse, huidskleur, levensbeschouwing, leeftijd, opleiding, geaardheid, etcetera. Onze samenleving heeft een (groeiende) mate van verscheidenheid en ook onze klanten hebben een grote mate van verscheidenheid.


En hoe zit dit bij ons, bij KLM als bedrijf? We hebben deels wel een heel grote mate van verscheidenheid, maar ook deels nog niet of onvoldoende. En ik ben ervan overtuigd dat door divers te zijn we nog beter verbinding kunnen maken met onze klanten, de maatschappij en met elkaar.


Women on Board

Gisterenavond nam ik deel aan een bijeenkomst georganiseerd door ‘Women on Board’ (WoB) op het KLM kantoor in Amstelveen. Met ruim 200 collega’s, zowel vrouwen als mannen, gingen we in gesprek over ‘Diversity & Inclusion at KLM’. Ik vond het een TOP-bijeenkomst. Mijn complimenten voor de collega’s die dit georganiseerd hebben. Volgende week is er ook een video verslag terug te kijken.


“Women hold up half of the sky” was een bekende quote van Mao Zedong. De eveneens Chinese Secretary General van de International Civil Aviation Organization, mevrouw Fang Liu, voegde daar recent in een interview aan toe “but not quite yet in aviation”. En zo, “not quite yet”, is het bij KLM ook. En dat moet anders wat mij betreft!


Waarom moet het anders?

Een veelheid aan onderzoeken heeft aangetoond dat meer diverse teams aanzienlijk beter presteren dan homogene teams. Dat diverse perspectieven, beelden, ideeën, gedrag en gevoelens uiteindelijk zorgen voor meer creativiteit, een prettiger werkklimaat en een beter resultaat. Zelf ervaar ik ook dat door een meer diverse inbreng we komen tot betere besluitvorming en resultaten.


Dus daar waar we nog niet divers genoeg zijn:”we’re missing out on an opportunity”. Uiteindelijk moeten we voor ál het talent in het bedrijf en in de samenleving, aantrekkelijk en bereikbaar zijn. Sterker nog, in de toenemende complexe en competitieve wereld is juist diversiteit een manier om hieraan het hoofd te bieden.


Diversiteit = de mix. Inclusiviteit = ervoor zorgen dat de mix werkt!

Gender diversiteit is daarin een katalysator van meer diversiteit, verscheidenheid, in het algemeen. Dat is wat we nastreven. Diversiteit gaat vaak over cijfers. Maar het is veel meer dan dat. Inclusiviteit gaat over het creëren van het juiste werkklimaat: een cultuur waarin de diversiteit juist positief werkt.


"Waarom gaat het nu wel lukken?" vroeg iemand mij gisteren

Enerzijds passen we “het systeem” aan met afspraken rondom management development beleid, recruitment, etcetera. Hierop hebben we ook concrete doelstellingen aangaande vrouwen in managementposities. En anderzijds, minstens zo belangrijk, adresseren we werkklimaat en cultuur.


Met het KLM kompas hebben we een prachtig model dat juist de koppeling maakt tussen de klantbehoefte, ons gedrag, ons werkklimaat en ons leiderschap. Juist elementen als werkklimaat en leiderschap zijn hierin belangrijk. Een werkklimaat waarin iedereen zichzelf mag zijn en (zo) het beste van zichzelf kan laten zien.


Meedoen

We hebben dit gedeeld en besproken met de management groep (de top 120 van het bedrijf) om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Diversiteit is immers niet iets van HR, of van de directie of van Women on Board. Nee…het is van ons allemaal en we moeten ons daar samen voor inzetten.


Ook initiatieven bij KLM zoals de ‘Coming Out Day’ volgende week donderdag, waar ik bij zal zijn, ondersteunen dit. We streven een sfeer, een cultuur en openheid in onze KLM na waarin ieder zich veilig en vrij voelt. Ik vind het daarom ook belangrijk dat iedereen bij KLM hierbij stilstaat en er bewust mee bezig is.


Afgelopen week bezocht ik het AF-KL team in Budapest. Eerder deze week was ik uitgebreid bij KLM Cargo op bezoek. Overal in de organisatie gebeuren geweldige zaken, zie ik mooie initiatieven en verbeteringen, en zijn we bezig met onze klanten, vernieuwing, digitalisering en verandering. Ik ben daar ontzettend trots op en blij mee. Met dezelfde passie en energie wil ik graag ook doorgaan op het onderwerp Diversiteit & Inclusion de komende periode.


Aanstaande zondag, 7 oktober, vieren we de 99e verjaardag van KLM. Later vandaag reis ik naar Joure in Friesland voor de onthulling van ons huisje 99. Elke keer weer een bijzonder moment.

Vanaf maandag tellen we dus af naar de 100 jaar, we gaan deze mijlpaal bereiken door ‘pionieren & ondernemen’ en door ‘dromen & doen’. Dat is iets wat we allemaal delen, en verder trots aan zullen werken in alle prachtige diversiteit van onze KLM!