CEO Column


Datum: 3 november 2020

Beste collega’s, De eerste pagina van een nieuw hoofdstuk

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie is ongelooflijk veel gevraagd van alle KLM-collega’s. Ons gezamenlijke doel, KLM door deze ongekend grote crisis te slepen, heeft een flink beroep gedaan op onze flexibiliteit, ons doorzettingsvermogen en ons uithoudingsvermogen. Ik benoemde dit eerder ook al: “deze ongekende tijd vereist ongekende en ongebruikelijk stappen”. Ik besef dat dit moeilijk is en aanpassing en begrip vergt van iedereen. We hebben géén van allen ervaring met deze extreme situatie, niet als management, niet als bonden, niet als overheid en niet gezamenlijk. Eenieder individueel en wij allemaal samen moeten hierin dus een weg zien te vinden om gezamenlijk tot oplossingen te komen en dat gaat met vallen en opstaan. Na een paar ongelooflijk intensieve dagen hebben gisteren FNV (Grond en Cabine) en vandaag ook VNV (Vliegers) de zogenaamde “commitment clausule” ondertekend. Voor deze bonden is een passende oplossing gevonden zonder de commitment clausule en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage aan te passen. Dit geeft commitment aan de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van alle KLM’ers gedurende de looptijd van het steunpakket (naar verwachting 5 jaar). Het resultaat is daarmee dat nu alle 8 vakbonden de “commitment clausule” hebben getekend. Hierdoor heeft KLM samen met vakbonden invulling gegeven aan een belangrijke voorwaarde. De weg is vrij nu voor de minister om te beoordelen of KLM hiermee alsnog aan de gestelde voorwaarden voor de ter beschikking stelling van het steunpakket heeft voldaan. De afgelopen dagen is voor veel collega’s ontzettend lastig en moeilijk geweest. De laatste dagen voelde als een laatste pagina van een slecht hoofdstuk. En dan heb ik het over de enorme druk op ons bedrijf, de zorgelijke impasse die zaterdag ontstond, en de aandacht daarvoor in de media. Het is allemaal verre van goed geweest voor de reputatie van KLM en haar medewerkers. Ook onderlinge spanning tussen collega’s is niet goed voor de interne saamhorigheid. Laat me benadrukken dat pamfletten, intimidatie of verwensingen naar elkaar volstrekt onacceptabel zijn! Dit zijn niet de waarden waar we als bedrijf en als collega’s voor staan. We zullen hiertegen blijven optreden.

Laten we met elkaar nu weer omgaan zoals in een familie na een stressvolle periode: we praten het uit, we tonen respect voor elkaar en vervolgens gaan we weer samen door.

We hebben elkaar keihard nodig, nu en de komende jaren. Alleen samen kunnen we weer een gezond bedrijf van KLM maken waar we trots op kunnen zijn en waar we onze klanten een veilige en memorable reis bieden. Naast berichten van bezorgde of boze collega’s, is er ook intern een roep om solidariteit en saamhorigheid. Ik vond nevenstaand een mooi voorbeeld in de hashtag.

Blik vooruit en blik naar buiten Terugkijken heeft vooral zin om ervan te leren. En dat moeten we doen. Het is nog belangrijker om de blik naar de toekomst te richten. De blik vooruit en naar buiten. We hebben veel tijd met elkaar besteed, maar de uitdagingen liggen buiten. Immers, ondertussen zorgt de nieuwe golf aan lockdowns in Europa voor verdere terugval van vervoer. In mijn column van 30 oktober over de resultaten over het derde kwartaal heb ik daar al het nodige over gezegd.

Laten we vooral weer de handen ineenslaan, de schouders eronder zetten, de blauwe rijen sluiten en datgene doen wat een luchtvaartmaatschappij moet doen: de klant centraal stellen en ons weer samen bezighouden een goed en veilig product neer te zetten dat recht doet aan een 101 jaar oude luchtvaartmaatschappij. Met trots zijn wij nog steeds de oudste. Laten we dat ook blijven!