"Wie koers houdt, wint de reis" - Albert Plesman

Geslaagd Medewerkersevent 2019

Zo’n 2.000 enthousiaste KLM’ers waren dinsdag 26 en woensdag 27 februari aanwezig bij het Medewerkersevent in Hangaar 10. Uit de vele positieve reacties van medewerkers is af te leiden dat het event zeer geslaagd was. De combinatie van speeches en interviews met de directie, de interactie met het publiek, de fair met mooie initiatieven en foodtrucks én de uitreiking van de Recognition Awards zorgden voor veel energie en een positieve sfeer.


President-directeur Pieter Elbers opende beide dagen. Hij begon het event tussen de KLM’ers en bedankte iedereen voor hun enorme inzet het afgelopen jaar én de steun tijdens de recente, turbulente weken.

Presentatie Pieter Elbers
Pieter gaf in zijn presentatie antwoord op drie belangrijke vragen: ‘Waar staan we?’ ‘Is het genoeg? en ‘Hoe gaan we verder?’. “Een NPS van 42, een EPS van 62, een operationeel resultaat van zo’n 1,1 miljard euro, een operationele marge van 9,8% en we verwelkomden maar liefst 34,2 miljoen passagiers. Daarnaast nam het vrachtvervoer toe en stegen de inkomsten bij E&M en verminderde het aantal gecancelde vluchten met 20%. Dank jullie wel daarvoor!


Ook konden we weer nieuwe collega’s aannemen. Maar liefst 1.200 in 2018; goed voor de frisse blik in het bedrijf. De 3 miljoen euro per dag aan investeringen, dat is 3 keer zoveel ten opzichte van 2014, is eveneens een resultaat om trots op te zijn. Dit geld is onder andere geïnvesteerd in de vloot, de Crown Lounge, WBC-stoelen, IT, een trainingscentrum voor crew etc. Alle divisies binnen KLM zijn er dan ook op vooruit gegaan.”

Hoe we verder gaan

Na het delen van de mooie resultaten werd er vooruitgeblikt: “Ook wil ik jullie vandaag graag vertellen of het genoeg is wat we doen, hoe het dit jaar verder moet en wat iedereen daar individueel aan kan bijdragen. We hebben daarbij 5 prioriteiten: duurzame groei op Schiphol, een gezonde financiële huishouding, transformatie (met focus op mensen en technologie), een goede samenwerking in de groep AF/KL - het geheel is meer dan de som der delen - en een integrale aanpak voor het runnen van de business. Een goede samenwerking met Air France is daarin essentieel. Zoals Albert Plesman het zei: ‘The ocean of the air unites all people’.”


Financieel-directeur Erik Swelheim en Chief operating officer René de Groot deelden daarna vanuit hun vakgebied hoe het momenteel met KLM gesteld is en wat er nodig is voor de (nabije) toekomst. Onder begeleiding van presentator Rens de Jong werden de genoemde thema’s uitgebreid belicht. Ondertussen werden leuke KLM-quizweetjes afgewisseld met vragen vanuit het publiek, was er een preview van de nieuwste commercial voor de Nederlandse markt en inspireerde innovatiedeskundige Jim Stolze de aanwezigen met zijn kijk op digitalisering.

Geldzaken

KLM heeft vorig jaar een fantastisch resultaat neergezet. Erik: “Met de eerder genoemde cijfers en een omzet van 11 miljard euro hebben we echt een goed jaar gedraaid. Daardoor kunnen we weer flink investeren met eigen vermogen en een deel van de schulden afbetalen. Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij de flinke verhoging van de arbeidsproductiviteit. Het is dus dankzij al die KLM’ers dat we dit hebben bereikt. Ik kijk dan ook tevreden terug, maar ben voorzichtig voor de toekomst. Brandstofprijzen stijgen namelijk momenteel en de groei van de economie loopt terug. Extra op de kosten letten is wat we dan ook dit jaar moeten doen. Bijvoorbeeld het beperken van het aantal verstoringen, want dat vermindert het vergoeden van hotelkosten aan passagiers. Ook contracten met leveranciers moeten zo voordelig mogelijk worden afgesloten, maar probeer ook met ze samen te werken op het gebied van productinnovatie. We moeten met het geld zo omgaan, alsof het ons eigen geld is.”

Safety

Veiligheid is KLM’s eerste prioriteit. René: “Jaarlijks staan we hoog genoteerd in de internationale ranking van meest veilige luchtvaartmaatschappijen. We doen het goed qua operationele veiligheid, maar op de werkplek en werkomgeving is er nog winst te behalen. Elk jaar zijn er teveel ongevallen als gevolg van aanrijdingen, vallen, struikelen en uitglijden. Meld daarom een onveilige situatie, ook op kantoorplekken, en spreek een collega aan als hij of zij iets onveiligs doet.”


Schiphol

Tot 2020 is verdere groei van KLM op Schiphol niet mogelijk. René: “De luchthaven zit aan het plafond van 500.000 toegestane vliegbewegingen per jaar. Dit aantal is vastgelegd in het Alders-akkoord uit 2008. Binnen de Omgevingsraad Schiphol - de zogenoemde ORS – is gepoogd met alle betrokken partijen tot een nieuw akkoord over gematigde groei te komen. Omdat dit helaas niet is gelukt, moet de minister zelf een besluit nemen over de toekomst van Schiphol en dat kan nog even duren.. Het is voor KLM van groot belang om ondertussen de interne operationele processen op Schiphol te verbeteren, zodat we helemaal klaar zijn voor eventuele groei. En ook kijken we al naar alternatieve locaties, het is duidelijk dat gematigde groei op Schiphol echt nodig is.”


Duurzaamheid
KLM is zich er al jaren van bewust dat klimaatverandering een probleem is. KLM vindt duurzaam ondernemen dan ook belangrijk. René: “Daarom investeren wij al jaren in duurzaamheid en wij blijven dat doen. KLM is op dat vlak pionier in de luchtvaartindustrie. Sinds 2007 volgen wij een klimaatactieplan met als doel in 2020 maar liefst 20% CO2-reductie per passagier. De afgelopen jaren is het gelukt om al 18% aan CO2 per passagier te verminderen. Het doel van 20% gaat KLM dan ook zeker halen. Daarnaast is KLM sinds 2009 actief in de productie en het gebruik van Biofuel. En daar mogen we trots op zijn! Het streven is dat KLM de meest duurzame luchtvaartmaatschappij ter wereld wordt, zodat wanneer mensen kiezen om te vliegen ze dat vooral met ons willen doen.”

Recognition Awards
En toen was het tijd voor de uitreiking van de Recognition Awards. In de categorie Customer Experience won Rimalda Bent, die de reis van de 100-jarige ‘Oma Toelsie’ naar haar thuisland Suriname onvergetelijk maakte. In de categorie Duurzaamheid won Paul Pereira Filipe met het ontwikkelen van de Battery Test. In de categorie Innovatie won een team, bestaande uit Heidi de Ridder, Debby Knol, Levi Pluim Mentz en Peter Lommers, met MyRoster; de applicatie voor grondpersoneel die inzicht geeft in de roosters. In de categorie Fit voor de Toekomst won Fit4Crew van Massimo Molinari. Massimo biedt crew de mogelijkheid om op de route onder zijn begeleiding gezamenlijk te trainen. En in de laatste categorie, Diversiteit & Inclusie, won het team bestaande uit Rob Verleg, Can Ozcifci, Gonny Hoekstra en John Cornelissen met De Gouden Baai; een werkplek bij Cargo voor oudere collega’s die op hun eigen tempo en met een zee aan ervaring hun werk doen.


Het Medewerkersevent werd afgesloten met de bekendmaking van de winstdeling van maar liefst 168 miljoen euro! Omgerekend komt dit neer op zo’n anderhalve bruto maandsalaris per KLM’er. Een mooie beloning voor ieders harde werken .

Koers vasthouden
Ter afsluiting vatte Pieter Elbers nog eens samen wat onze missies zijn: kosten besparen en investeren in onze klanten en medewerkers. “Het is duidelijk dat we met z’n allen een geweldige vooruitgang hebben geboekt. Met de opgedane inspiratie van vandaag, weten we ook wat we moeten doen om naar de toekomst te bewegen. Zoals Albert Plesman het verwoorde: ’Wie koers houdt, wint de reis’. Laten we met elkaar deze koers vasthouden en onze schouders eronder zetten om te zorgen dat we fit en gezond KLM’s 100ste jubileum halen.